• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skulefri

Informasjon

Søknaden gjeld inntil:
- 3-14 kalenderdagar: Søk elektronisk til rektor som kan innvilga
- 15 kalenderdagar eller meir: Eleven vert skriven ut av skulen

Det blir ikkje gitt permisjon i fylgjande periodar for elevar som skal ha:
- Nasjonale kartleggingsprøvar 1.-3. kl.
- Nasjonale prøvar: 5., 8. og 9. kl.
- I tentamens- og eksamensperiodar for elevar i ungdomsskulen

Dei føresette må gjere seg kjent med kva som vil bli arbeidd med i fråværsperioden. Heimen er ansvarleg for at skulearbeidet blir gjort under fråværet og må yte naudsynt hjelp og støtte til dette.

Eleven kan ikke pårekne ekstra hjelp frå skulen når han kjem tilbake for å få gjennomgått stoff som er undervist i under fråværet.

Ein viser elles til Opplæringslova §2-11.

Godkjenn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn får du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader